Защита на личните данни

Въвеждане на изискванията на GDPR в дейността на дружеството, изготвяне на необходимата правна документация.
Повече...

Несъстоятелност и дълг

Представителство в производства по несъстоятелност и при събиране на задължения или преструктуриране на дълг
 

Интелектуална собственост

Регистрация на търговски марки и промишлени дизайни, лицензионни договори, мониторинг, мерки срещу нарушения