СИНДИК

Тодоров ЛЛП включва в своя правен екип синдик, вписан в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици. Можете да откриете допълнителна информация за него по-надолу:


Димитър Тодоров

Области на практика: Търговско и дружествено право, търговска несъстоятелност, търговски спорове и съдебно представителство, интелектуална собственост, конкурентно право. Синдик, Адвокат, Представител по индустриална собственост.
Можете да се свържете с мен на :

d.todorov@todorov-lawoffice.com


 

В моята практика на синдик, аз вярвам, че трябва да бъдат съблюдавани както интересите на кредиторите, така и правата на длъжника. На кредиторите трябва да бъде платено. Длъжникът има интерес да продължи и оздрави предприятието. С финансов поглед и с необходимата решителност, аз се стремя да намеря общата точка, от която бизнесът да продължи напред


Моята работна визия

Бизнес ориентирани решения; Висококвалифицирани познания; Креативност и решителност


Моята Квалификация

Димитър Тодоров е вписан синдик в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
Той е адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия.
Димитър Тодоров е представител по индустриална собственост, вписан в регистъра към Българско патентно ведомство, (BPO) както и в списъка към Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).Опит като синдик

Димитър Тодоров е назначаван за синдик в някои много големи търговски несъстоятелности в България.
Той взе участие в разработването на законодателни инициативи от Министерство на Правосъдието в качеството си на експерт по търговска несъстоятелност. Той беше част от работна група на Световната банка при анализ на правата на кредиторите и търговската несъстоятелност съгласно уредбата на българското законодателство. (ICR)


Опит като адвокат

Димитър Тодоров разполага със значителен опит в сферата на търговската несъстоятелност, събиране и реструктуриране на дълг, процесуално представителство, търговски договори и право, интелектуална собственост, конкурентно право и дружествено право.


Моето Образование

Димитър Тодоров е магистър по “Право на търговската несъстоятелност” на Университета на гр. Ница „София-Антиполис“ (Франция). Той притежава втора магистърска степен по “Частно и наказателно право”, придобита в същото учебно заведение.


Работни езици:

Английски, френски


Контакти: